Personuppgifter

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

Sannadals SK arbetar hela tiden med att säkerställa att all information som berör medlemmarnas personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Du kan läsa mer i vår Integritetspolicy.

Här kan du även se en översikt över i vilka sammanhang vi hanterar dina personuppgifter.

Vill du veta mer om dina rättigheter så kan du läsa Riksidrottsförbundets Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter.

Kontakta gärna styrelsen om du har frågor om dina personuppgifter.