Sannadals SK ska sätta ihop en handbollsskolakommitée som tillsammans ska jobba med handbollsskolan i klubben. Nu söker vi folk som ska ingå i gruppen. Är du intresserad?

Gruppen är tänkt att bestå av några personer som tillsammans ska diskutera och driva på handbollsskolan som är bland det viktigaste vi har i klubben. Styrelsen har mycket idéer och hjälpmedel och nu behöver vi bara några som kan täna sig hjälpa till. Vi behöver dig.

Ta kontakt med Rickard Westerlind, [email protected] eller Anna Fröjd, [email protected].