Avgifter

Sannadals SK medlemsavgifter säsongen 2022/2023
Åldersklass Medlemsavgift Träningsavgift Licensavgift Säljaktivitet* Totalt
Senior/Junior/U19-U17
2005 och äldre
200 kr 1900 kr 300 kr 300 kr 2700 kr
Senior reserv/trim 200 kr 1100 kr 300 kr 300 kr 1900 kr
U16
2006 – 2007
200 kr 1600 kr 300 kr 300 kr 2400 kr
U14
2008 – 2009
200 kr 1500 kr 300 kr 2000 kr
U12
2010 – 2011
200 kr 1400 kr 300 kr 1900 kr
U10
2012 – 2013
200 kr 1300 kr 300 kr 1800 kr
U8
2014
200 kr 1200 kr 1700 kr
Handbollsskolan/lekis
2015 och yngre
Inkluderas i terminsavgiften 600 kr/termin
Ledare, tränare, domare,
styrelse, stödmedlemmar
200 kr 200 kr
* Säljaktivitet eller friköp är en del av avgiften som medlemmar har chans att betala genom att delta i föreningens årliga säljaktivitet. Således behöver man inte betala den själv. Om man inte vill delta kan man istället friköpa sig för 300 kr.

Tillägg och regler kring medlemsavgifterna

  • U-klassbeteckningen styrs av hur gammal spelaren blir under det kalenderår som tävlingsåret börjar.
  • Alla avgifter faktureras via e-post av Sannadal.
  • Spelare faktureras enligt det lag de spelar i, inte nödvändigtvis hur gammal man är.
  • Ledare/tränare som även spelar i lag behöver inte betala någon träningsavgift.
  • Föreningen behöver kontrollera registerutdrag för alla ledare över 15 år innan de kan tillträda sitt förtroendeuppdrag.
  • Distriktsdomare / steg 4 domare och högre.
  • U10/U9 och äldre deltar också i föreningens säljaktivitet i början på säsongen som också tillfaller lagets lagkassa eller friköper sig (300 kr).
  • Alla medlems- och aktivitetsavgifter erläggs som helårsavgift. Vid start efter årsskiftet kan reduktion medges. Betalning av avgifter kan efter godkännande delas på två terminsbetalningar
  • Medlem som slutar i sitt lag under pågående säsong ska betala för sina åldersklassbaserade avgifter för den tid som medlemskapet varat.
  • Redan betalade avgifter återbetalas ej.

Bli medlem!

Vill du bli medlem i Sannadals SK skickar du in en medlemsansökan via detta formulär.

Varför?

Är man med i en förening så betalar man självklart sin medlemsavgift. Vår förening är helt beroende av medlemsavgifter och lite bidrag för att vi ska kunna bedriva verksamheten.

Licens och försäkring

Licensavgift är ett måste för spelare i dessa åldrar/klasser och innebär att man är försäkrad via Gjensidige när du spelar handboll. Du kan läsa mer om vad försäkringen täcker och hur du anmäler skada.