Avgifter

Sannadals SK medlemsavgifter säsongen 2023/2024
Åldersklass Medlemsavgift Träningsavgift Licensavgift Totalt
Senior/Junior/U19-U17
2006 och äldre
250 kr 2200 kr 300 kr 2750 kr
Senior reserv/trim 250 kr 1400 kr 300 kr 1950 kr
U16
2007 – 2008
250 kr 1900 kr 300 kr 2450 kr
U14
2009 – 2010
250 kr 1800 kr 2050 kr
U12
2011 – 2012
250 kr 1700 kr 1950 kr
U10
2013 – 2014
250 kr 1600 kr 1850 kr
U8
2015
250 kr 1200 kr 1450 kr
Handbollsskolan/lekis
2016 och yngre
Inkluderas i terminsavgiften 600 kr/termin
Ledare, tränare, domare,
styrelse, stödmedlemmar
250 kr 200 kr
Tillägg och regler kring medlemsavgifterna

 • U-klassbeteckningen styrs av hur gammal spelaren blir under det kalenderår som tävlingsåret börjar.
 • Alla avgifter faktureras via e-post av Sannadal.
 • Spelare faktureras enligt det lag de spelar i, inte nödvändigtvis hur gammal man är.
 • Ledare/tränare som även spelar i lag behöver inte betala någon träningsavgift.
 • Föreningen behöver kontrollera registerutdrag för alla ledare över 15 år innan de kan tillträda sitt förtroendeuppdrag.
 • Distriktsdomare / steg 4 domare och högre.
 • U10/U9 och äldre deltar också i föreningens säljaktivitet i början på säsongen som också tillfaller lagets lagkassa eller friköper sig (300 kr).
 • Alla medlems- och aktivitetsavgifter erläggs som helårsavgift. Vid start efter årsskiftet kan reduktion medges. Betalning av avgifter kan efter godkännande delas på två terminsbetalningar
 • Medlem som slutar i sitt lag under pågående säsong ska betala för sina åldersklassbaserade avgifter för den tid som medlemskapet varat.
 • Spelare U9 och äldre som deltar i föreningens säljaktivitet i början på säsongen och säljer för 1200 kr eller mer får 300 kr i rabatt på träningsavgiften. Det man säljer utöver 1200 kr går till lagkassan.
 • Redan betalade avgifter återbetalas ej.

Bli medlem!

Vill du bli medlem i Sannadals SK skickar du in en medlemsansökan via detta formulär.

Varför?

Är man med i en förening så betalar man självklart sin medlemsavgift. Vår förening är helt beroende av medlemsavgifter och lite bidrag för att vi ska kunna bedriva verksamheten.

Licens och försäkring

Licensavgift är ett måste för spelare i dessa åldrar/klasser och innebär att man är försäkrad via Gjensidige när du spelar handboll. Du kan läsa mer om vad försäkringen täcker och hur du anmäler skada.

Ekonomiskt stöd

Alla får vara med – är en av Sannadals SK värderingar. Det innebär att vi vill ge alla möjlighet att vara medlem i vår förening och att delta i aktiviteter. Ibland tillåter inte den egna ekonomin att medverka och det drabbar ofta den enskilda spelaren, som barn eller ungdom.

Sannadals SK erbjuder ekonomiskt stöd till enskilda medlemmar. Medlem kan själv eller via sin lagledare söka stöd av föreningen. Stöd kan ges för t.ex. deltagande i lagaktiviteter, för träningsavgift eller för sportkläder.

Kontakt tas med Sannadals ordförande direkt eller genom att mejla till [email protected]. Beslut om ekonomiskt stöd ges av ordförande i samråd med minst en styrelsemedlem.

Ekonomiskt stöd ges ur Nils Ohlssons minnesfond.