Vår värdegrund

Sannadals SK verksamhetsidé

Sannadals SK är en aktiv handbollsförening för barn, ungdomar och vuxna med pojk- och flicklag i varje årskull. Kärnan i verksamheten är deltagandet i social gemenskap som ger ett meningsfullt liv. Vår strävan är att hela tiden ha roligt tillsammans och därigenom förbättra den personliga prestationen.

Vår vision

Sannadals SK ska vara en välkänd och stabil handbollsförening med en stark identitet och glädjefylld gemenskap

Våra värderingar

Våra värderingar ska prägla oss i allt vi gör oavsett om det är på plan eller bredvid och gäller såväl ledare, spelare, domare, funktionär som förälder.
Varje värdering åtföljs av några exempel för att vi lättare ska förstå innebörden.

 • Framgång genom gemenskap
  • Medlemmarnas gemensamma engagemang bygger föreningen.
  • Den personliga utvecklingen och glädjen i att delta i en lagsport är viktigast.
  • Stark känsla av sammanhang och tillhörighet.
  • Gemensamma aktiviteter på och utanför planen med laget respektive med hela föreningen.
  • Familjär stämning och öppenhet mellan lagen.
  • Lagen och ledarna samarbetar med varandra.
 • Alla får vara med
  • Alltid välkommen att börja spela handboll.
  • Lika värde för alla.
  • Alla får spela matcher, även om man inte alltid tränar.
 • Ständig utbildning
  • Glädje, utveckling och prestation i fokus, inte resultat.
  • Personlig utveckling utifrån individens förutsättningar.
  • Match är också träning/utbildning

Stiftelsen Dunross

Sannadals SK är stolt medlem i Stiftelsen Dunross och genom det medlemskapet har vi lovat att följa följande:

 • Ingen form av så kallad toppning ska ske i barnidrott upp till och med tolv år. Med toppning avses i detta fall att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med.
 • I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.
 • Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.
 • Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning.
 • Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och match.
 • Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.
 • Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
 • Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
 • Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom föreningens lag.
 • Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens ledare.

Bundis

Någon som verkligen symboliserar och personifierar vår värdegrund är vår omtyckta maskot – Bundis.

Läs allt om Bundis