Seniorkommitté

Sannadals SK Seniorkommitté uppdrag och ansvar går att läsa i Rödvita Tråden. Medlemmarna i kommittén är just nu:

Ludvig Sandström (senioransvarig)
[email protected]
070 496 18 02

Anna Fröjd (damansvarig)
[email protected]
070 962 55 48

Niklas Palmqvist (herransvarig)
[email protected]
076 339 59 88

Robert Hultqvist
[email protected]
‭072 205 79 50

Stefan Lundberg
[email protected]
070 373 71 36