Seniorkommitté

Ledare för seniorlagen tillsammans med seniorkommittén, 2020.

Sannadals SK Seniorkommitté uppdrag och ansvar går att läsa i Rödvita Tråden. Medlemmarna i kommittén är just nu:

Robert Hultqvist (senioransvarig)
robert.hultqvist@sannadal.com
‭072 205 79 50

Anna Fröjd (damansvarig)
anna.frojd@sannadal.com
070 962 55 48

Niklas Palmqvist (herransvarig)
niklas.palmqvist@sannadal.com
076 339 59 88

Stefan Lundberg
stefan.lundberg@telia.com
070 373 71 36