Kansli

Vi har ett kansli i Västertorpshallen som bemannas av vår föreningskonsulent vid olika tider. För att komma i kontakt med vår föreningskonsulent, se nedan.

Hanna Johansson

Föreningskonsulent

Tel: ‭070 884 52 21
E-post: hanna.johansson@sannadal.com