Kansli

Vi har ett kansli i Västertorpshallen som bemannas av vår föreningskonsulent vid olika tider, men vanligtvis tisdagar på eftermiddag- och kvällstid.

För att komma i kontakt med vår föreningskonsulent som kan svara på de flesta frågor, se nedan.

Hanna Johansson

Föreningskonsulent

Telefon
+46 70 884 52 21

E-post
[email protected]