Organisation

Sannadals SK högst beslutande organ är vårt årsmöte. Årsmötet utser styrelsen som med medlemmarnas förtroende tar löpande beslut om föreningens verksamhet. Under årsmötet är det valberedningen som föreslår och medlemmarna som bestämmer.

Vi har ett kansli som består av vår föreningskonsulent som arbetar med vår verksamhet dagligen.

Eftersom vi är en stor förening har vi bildat tre kommittéer. Barnkommittén ansvarar för våra medlemmar upp till 9 år. Ungdomskommittén ansvarar för alla våra ungdomslag mellan 10 – 16 år. Seniorkommittén ansvarar för våra juniorlag samt seniorlag (herr och dam).

Våra stadgar är våra interna regler som beslutas av årsmötet.