Valberedning

Vad är en valberedning?
Valberedningen är föreningsmedlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse. En styrelse som på ett tryggt och stabilt sätt ska föra föreningens verksamhet framåt. En väl fungerande valberedning är därför en förutsättning för att demokratin i föreningen ska säkerställas.

Vill du komma i kontakt med Sannadals valberedning? Se nedan.

Josefin Serra
[email protected]
076 888 03 08

Maja Hultqvist
[email protected]
0706 58 56 11

Sannadals SK styrelse kan du hitta här.