FN barnkonvention

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i RF:s stadgar, anvisningarna för barn och ungdomsidrott och idédokumentet Idrotten Vill.

Sannadal har utarbetat en egen värdegrund som bygger på ovanstående och enligt Sannadals stadga §22 så gäller utöver våra stadgar även Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter. Vi har även tagit fram ett stödmaterial för att genomföra Sannadals SK värdegrundsträffar. Dessa träffar är tänkta att fungera som verktyg för ledare att diskutera viktiga frågor med spelarna och deras föräldrar.

Läs mer här:
www.rf.se/barnkonventionen
RF:s stadgar
Anvisningarna för barn- och ungdomsidrott
Idéprogrammet Idrotten Vill