Svenska Dagbladet har uppmärksammat den ohållbara situationen i Västbergahallen och dess dåliga golv i en artikel söndagen den 23 januari.