Viktig information till alla medlemmar i Sannadals SK om syfte och hantering av föreningens medlemsregister.

Den här säsongen arbetar styrelsen med att få igång ett centralt medlemsregister för hela klubben. Detta för att enkelt kunna följa upp vilka i föreningen som betalat medlemsavgiften, vilka som spelar i de olika lagen samt vilka som är med i föreningen. Att samla alla dessa medlemmar på en och samma plats gör det lättare och effektivare för oss att jobba administrativt i föreningen.

Vilka uppgifter sparas?
I medlemsregistret sparas namn, adress, telefon, e-post och personnummer.

Vem har tillgång till registret?
Endast utsedda inom styrelsen har tillgång till Sannadals medlemsregister för att kunna rapportera in LOK-stöd (aktivitetsbidrag), hantera medlemsavgifter etc.

Vad ska det användas till?
Genom att föreningen har en samlad central plats där vi får en överblick över alla medlemmar blir det lättare att arbeta med föreningens administrativa delar. Ibland behöver föreningen också gå ut med viktig information till alla medlemmar och då kan e-postutskick vara effektivt.

Givetvis kommer aldrig Sannadals SK ge vidare dina uppgifter till tredje part.

Läs mer om personuppgiftslagen hos Datainspektionen.