Sannadals SK flyttar från och med 31 maj sin verksamhet till Västertorpshallen. Detta på grund av att Stockholm Stad sagt upp hyresavtalet med ägaren av Västbergahallen där klubben idag har många träningstider samt kanslilokaler.

Varför flyttar vi från Västbergahallen?
Klubben har under en längre tid påpekat hallens dåliga skick för Idrottsförvaltningen och framförallt försökt få till ett nytt golv. Nu har vi fått beskedet att Idrottsförvaltningen inte längre vill hyra hallen p.g.a det dåliga skicket (speciellt golvet) och att den inte längre ryms inom budgeten.

Vad händer nu då?
Idag har Sannadal en hel del träningstider i Västbergahallen samt förråd och klubbrum. Träningarna som Sannadal den här säsongen haft för ungdomar i Västbergahallen kommer flyttas till Västertorpshallen Lilla. Så ungdomslagen kommer med stor sannolikhet träna där. Dock Stockholms Handbollförbunds fördelning av nästa säsongs träningstider inte klar ännu (brukar meddelas i början av juni) så exakta tider och hallar vet vi inte.

Sannadal kommer också få nya kanslilokaler i Västettorpshallen. Detta gör att klubbens nu änu mer samlas i Västertorpshallen vilket är en positiv utveckling. Sedan tidigare så spelar ju seniorerna och de äldre ungdomslagen redan sina matcher där.

Under maj kommer klubben flytta kanslilokalerna till Västertorpshallen. I slutet av maj kommer därför en flyttdag anordnas då alla i föreningen behöver hjälpa till att bära ut saker ur Västbergahallen och in i nya lokalerna i Västertorpshallen. Mer info om det kommer.

Sannadals styrelse ser positivt på detta. Klubbens verksamhet samlas i Västertorpshallen som är en bra hall och ligger bättre både geografiskt och kommunikationsmässigt än Västbergahallen.