Föreningsalliansen Hallar i Stockholm Nu! är en sammanslutning av ideella idrottsföreningar verksamma inom Stockholms Stad med inomhusidrotter. Stora och små från alla områden inom staden. Detta är en del av det arbete Sannadal bedriver för att få till fler hallar i vårt område.