Lokaltidningen Mitti publicerade en artikel om hallbristen i Älvsjö. Artikeln “Hallbristen får barn i Älvsjö att sluta idrotta” är dock lite missvisande och Sannadal vill här förtydliga situationen.