För Sannadal är det viktigt att våra tränare och ledare har ett förhållningssätt som överensstämmer med föreningens grundvärderingar, vårt åtagande som Dunrossförening och som ligger i linje med FN:s barnkonvention.

Med anledning av SVT:s program Uppdrag granskning 21/8 2019, där man granskat ungdomshandbollen i Stockholm, vill vi i Sannadals SK passa på att informera om hur vi arbetar med de frågor som aktualiseras.

Vår verksamhet ska ske i en trygg miljö och Sannadals SK tar avstånd från alla former av övergrepp och liknande som strider mot vår värdegrund.

Sedan starten av säsongen 2018/2019 har styrelsen beslutat att följa Riksidrottsförbundets och Svenska Handbollförbundets rekommendation att begära in utdrag ur belastningsregistret, detta görs för samtliga myndiga ledare och styrelsemedlemmar i föreningen. Vi gör det för att det är ett bra och tydligt sätt att upptäcka personer med domar för brott som är relevanta för arbete med barn och ungdomar. Om någon sådan dom finns får man inte verka som ledare i vår förening.

Detta arbeta fortskrider såklart löpande för föreningen och att hela tiden fortsätta verka för en trygg idrottsmiljö.