Vår fantastiska kassör Agneta Fröjd tilldelades på årsmötet priset Nils Ohlssons Minne för administrativa åtgärder.