Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ledare och tränare för det engagemang och den tid som ni lagt ned under det gångna året så att våra barn, ungdomar och vuxna har fått en bra verksamhet med många fina upplevelser och minnen tillsammans!