I söndags genomfördes vårt årsmöte. Förutom den populära prisutdelningen, en ny verksamhetsplan och att nya personer in i styrelsen så avtackades avgående styrelsemedlemmar.

Årsmötet hölls i vanlig ordning, men med tydlig anpassning efter COVID-19, under Enköpingslägret. Årsmötet kunde godkänna verksamhetsberrättelse, verksamhatesplan och ekonomiska handlingarna.

Till styrelsen valdes ny kassör, Nina Björses, och två nya ledamöter. Felicia Wallin-Forsell och Nathalie Hanze tar plats i föreningens styrelse.

Avgående styrelsemedlemmarna Rebecka Granqvist och Mauri Laitila avtackades efter deras många år i styrelsen (bild). Även Leyla Demiray avgår ur styrelsen, men var inte på plats så avtackning sker senare. Vi är tacksamma för deras insats i styrelsen och är glada att de fortsätter vara engagerade i föreningen i andra roller.

Årsmötet utnämnde även Gustav Lindqvist till hedersledamot i styrelsen. Gustav som har varit med i föreningen sen starten 1944 kommer ni få en närmare presentation av senare.

Nu kan vi fokusera på ett nytt verksamhetsår och fortsätta vår utveckling som förening.