Har du Sannadalskläder som du växt ur och inte längre använder? Nu finns en nystartad Facebookgrupp för kläder som du vill skänka eller sälja till någon annan medlem i föreningen.

Har du Sannadalskläder som du växt ur och inte längre använder? Nu finns en nystartad Facebookgrupp för kläder som du vill skänka eller sälja till någon annan medlem i föreningen. Så kan kläderna komma fler till glädje och användas längre.

Gruppen är offentlig så alla kan enkelt ansluta och lägga upp saker i gruppen. Gruppens enda syfte är just Sannadalskläder så alla eventuell aandra saker kommer raderas.

Vi hoppas detta bidrar litegrann till en mer cirkulär användning av våra Sannadalskläder.

Till Facebookgruppen