På årsmötet tilldelades priset Nils Ohlssons Minne 2023 för föreningsövergripande insatser till Nathalie Hanze och Nina Björses.

Nils Ohlssons Minne tilldelas en person som gjort något extra för klubben. Inte inom lagen och den vanliga verksamheten, utan något administrativt eller en insats för klubbens verksamhet som helhet.

Priset 2023 tilldelades Nathalie Hanze och Nina Björses. Motiveringen lyder:

Nina Björses och Nathalie Hanze har tagit fram förslag och genomfört modernisering och effektiviserat hanteringen av föreningens ekonomi. Sannadal har alltid haft bra ordning på sin ekonomi och Nina och Nathalie har tagit detta ett steg längre genom att modernisera och effektiviserat våra ekonomiska flöden. Att ha koll på ekonomin och hantera den smidigt är avgörande i en växande förening med så många ideella krafter.

Grattis Nathalie och Nina!