Alla får vara med – är en av Sannadals SK värderingar. Det innebär att vi vill ge alla möjlighet att vara medlem i vår förening och att delta i aktiviteter. Ibland tillåter inte den egna ekonomin att medverka och det drabbar ofta den enskilda spelaren, som barn eller ungdom.

Sannadals SK erbjuder nu ekonomiskt stöd till enskilda medlemmar. Medlem kan själv eller via sin lagledare söka stöd av föreningen. Stöd kan ges för t.ex. deltagande i lagaktiviteter, för träningsavgift eller för sportkläder.

Kontakt tas med Sannadals ordförande direkt eller genom att mejla till [email protected]. Ekonomiskt stöd ges ur Nils Ohlssons minnesfond.

På bilden visas Nils Ohlsson, Sannadals förste ordförande vid bildandet 1944 och vars minnesfond pengarna ges ur.